Zoeken

Opleiding en jaar van afstuderen:

Opleiding oefentherapie Cesar, afgestudeerd in 1992
Leraar basisonderwijs (PABO) in 2001

 

Opleidingen, bijscholingen:

 • Kinderen:
  • Post-HBO kinderoefentherapie-> gecertificeerd kinderoefentherapeut
  • groepslessen
  • Sensorische informatieverwerking
  • Baby- en peutercursus
  • NLD diagnosticeren en behandelen
  • Neuroreflexen, ontdekken en herstellen van de neuro-ontwikkelingsachterstand bij kinderen met specifieke leerproblemen en/of coördinatie problemen
  • Hoe en wanneer testen bij kleuters
  • Inspanningsfysiologie en kinderen
  • Schrijfdans
  • Slaapproblemen bij kinderen
  • Zit met Pit!
 • Ademhalingscursus volgens de methode van J. van Dixhoorn
 • Slaapproblemen bij volwassenen
 • Medical taping
 • PAC, geïntegreerde aanpak bij agressiehantering
 • Reanimatie BLS/AED (jaarlijks)
 • Praktijk algemeen
  • Werken met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Praktijk en bedrijfsvoering, deel 1
  • Directe toegankelijkheid
  • Basiseducatie kwaliteit en wetenschap
  • Kwaliteitszorg
  • Beroepsinnovatie
  • Cursus stagebegeleiding, de praktijk is een gecertificeerd stageadres

Ervaringsgebieden:

 • kinderoefentherapeut
 • kinderen met leer- en gedragsproblemen
 • schrijfproblemen
 • sensomotorische informatieverwerking
 • sensorische informatieverwerking
 • verzorgen van lezingen en workshops
 • stagebegeleiding (senior)
 • deelname NIVEL onderzoek, landelijke informatievoorziening paramedische zorg
 • slaapproblemen, kinderen, pubers en volwassenen
 • houdings- en bewegingsproblemen bij kinderen en volwassenen