Zoeken

De zorgverzekeraars hebben oefentherapie opgenomen in de aanvullende pakketten.Voor jongeren onder de 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

In de basisverzekering wordt de oefentherapie Cesar/Mensendieck alleen nog vergoed voor patiënten met een chronische indicatie. Tenzij ze aanvullend verzekerd zijn, dan kunnen ze uit dat pakket de eerste 20 behandelingen halen. Bij mensen met enkel een basispakket komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.


Door de invoering van de vrije prijzen (vanaf 1 januari 2008) is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. De tarieven en vergoedingen liggen tussen de € 25,00 en € 35,00 per consult. Als een arts het nodig vindt, kan de behandeling bij de patiënt thuis plaatsvinden.

Hiervoor bestaan andere tarieven.

Op de website van Independer staat een gedetailleerd van de vergoedingen van oefentherapie. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan dit overzicht. Lees de eigen verzekeringspolis na of neem contact op met de eigen verzekeringsmaatschappij.

De praktijk Oefentherapie en Dans heeft geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten.